Твоята количка е празна!

Опитай
  • Бърза доставка от куриер
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Купи на изплащане
Правила на играта Пазарувай в Лукойл и играй за големи отстъпки за Дормео

Правила на играта Пазарувай в Лукойл и играй за големи отстъпки за Дормео

Официални правила на промоционална игра „Пазарувай в Лукойл и играй за големи отстъпки за Дормео!“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ПАЗАРУВАЙ В ЛУКОЙЛ И ИГРАЙ ЗА ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ ЗА ДОРМЕО!“

 

1. Определения

1.1. „Играта“ е промоционална активност, която се организира от „Студио Модерна - България“ ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление в град София, бул. България № 81 В, ет. 6 и се провежда под името „ПАЗАРУВАЙ В ЛУКОЙЛ И ИГРАЙ ЗА ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ ЗА ДОРМЕО!“ в избрани участващи търговски обекти на територията на Република България на „Лукойл България“ ЕООД, изброени по-долу в настоящите официални правила.

1.2.„Организатор“ и „Партньор на Организатора“. Организатор на играта е „Студио Модерна - България“ ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление в град София, бул. България № 81 В, ет. 6 в партньорско сътрудничество с „Лукойл България“ ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Тодор Александров” №42 („Партньор на Организатора“).

1.3. „Участник“ е всяко физическо лице, което има право на участие и участва в Играта, съгласно настоящите официални правила.

1.4. „Срок на Играта“. Играта се провежда в периода от 01.06.2016 г. до 01.09.2016 г. включително.

1.5. „Участващи търговски обекти“. Играта се провежда за Срока на Играта в избрани търговски обекти на „Лукойл България“ ЕООД на територията на Република България, оповестени по-долу в настоящите официални правила. Неизброените в настоящите официални правила търговски обекти на „Лукойл България“ ЕООД не следва да се считат за Участващи търговски обекти по смисъла на настоящата т. 1.5. и в тях Играта няма да се провежда.

1.6. „Участващи артикули“. Стоки с търговска марка „Дормео“, които Участниците в Играта могат да закупят от Участващите търговски обекти, при условията на настоящите официални правила.

1.7. „Талон“ е промоционален талон на хартиен носител под формата на скреч-карта, който всеки Участник в Играта има правото да получи от служителите в Участващите търговски обекти, съгласно условията на настоящите официални правила. Талоните са печеливши и непечеливши.

1.7.1. „Печеливш талон“ е този Талон, който след изтриване на означения върху него участък, съгласно условията на настоящите официални правила, дава правото на изтеглилия го Участник в Играта да закупи Участващ артикул по свой избор в Участващ търговски обект с търговската отстъпка, означена на Печелившия талон.

1.7.2. „Непечеливш талон“ е този Талон, който след изтриване на означения върху него участък, съгласно условията на настоящите официални правила, не предоставя на изтеглилия го Участник в Играта търговска отстъпка за закупуването на Участващ артикул в Участващ търговски обект.

2. Участващи търговски обекти.

Играта се провежда в следните Участващи търговски обекти:

1. Б001 - Аерогара

2. Б002 - Благоевград

3. Б012 - Варна, Метро

4. Б014 - Ботевградско шосе

5. Б015 - Западен парк

6. Б016 - София, АМ Тракия 1 км.

7. Б017 - АМ Тракия 154 км., юг

8. Б018 - Пловдив, Карловско шосе

9. Б019 - Бургас, Изток

10. Б020 - Бургас, Юг

11. Б021 - Стара Загора

12. Б022 - Враца

13. Б023 - Правец

14. Б024 - Варна 2, Аерогара

15. Б025 - Пловдив, Пазарджишко шосе

16. Б026 - София, Червено знаме

17. Б027 - Бургас, Трапезица

18. Б029 - Варна 3, Аспарухов мост

19. Б031 - Русе

20. Б032 - София, Несторов

21. Б033 - Кулата, Петрич

22. Б036 - София, Владая

23. Б037 - Лясковец

24. Б040 - Люлин

25. Б041 - ж.к. Люлин , бул Пиротски

26. Б044 - АМ Тракия 154 км север

27. Б052 - Казанлък

28. Б056 - Горни Богров

29. Б057 - Хасково 1

30. Б058 - Белица

31. Б061 - Добрич 2

32. Б065 - Велико Търново

33. Б098 - Панагюрище

34. Б118 - Пазарджик, моста Марица

35. Б119 - Варна, кв. Аспарухово

36. Б121 - Самоков

37. Б125 - Пловдив

38. Б126 - Дупница

39. Б130 - София, кв. Орландовци

40. Б132 - Варна

42. Б133 - София, Горна Баня

43. Б137 - Плевен

44. Б141 - Карлово

45. Б146 - София, бул. Бъкстон

46. Б147 - Козлодуй

47. Б155 - Сандански

48. Б168 - Пирдоп

49. Б172 - Карнобат

50. Б197 - Ботевград

51. А763 - АМТ Тракия 36 км

3. Участващи артикули.

В Играта участват следните продукти с търговска марка „Дормео“: DORMEO GOLDEN NIGHTS КЛАСИЧЕСКА ВЪЗГЛАВНИЦА 70X80 DORMEO GOLDEN NIGHTS ДЕТСКА ВЪЗГЛАВНИЦА 40X60 DORMEO GOLDEN DREAMS ЗАВИВКА 4 СЕЗОНА 140X200 DORMEO GOLDEN DREAMS ТЪЧ ЛАМПА DORMEO CLARISSA КАЛЪФКА ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

4. Право на участие в Играта

В Играта имат правото да участват всички дееспособни физически лица, които изпълнят условията за участие в Играта, съдържащи се в настоящите официални правила. В Играта не могат да участват лица, които са директно свързани с организирането и/изпълнението на Играта. В Играта не могат да участват служители на Организатора и на участващия Партньор на Организатора.

5. Условия за участие в Играта

За да участва в Играта всяко физическо лице с право на участие, съгласно горната т. 4 следва, по свой избор, да закупи от Участващите търговски обекти стоки от асортимента на Партньора на Организатора (без горива – всички видове бензин и дизел или газ пропан-бутан или метан), който асортимент е валиден и се предлага за Срока на Играта в магазинната част на конкретния Участващ търговски обект на стойност най-малко 10 (десет) лева. За избягване на съмнение, за стоки, участващи в настоящата промоция ще се считат всички стоки в магазинната част на съответния Участващ търговски обект без наличните на обекта горива (всички видове бензин и дизел или газ пропан-бутан или метан). При закупуването на стоки на стойност най-малко 10 (десет) лева, всяко физическо лице с право на участие в Играта, съгласно горната т. 4, заедно с документа за покупката стоките, ще получи от служителите на Партньора на Организатора в конкретния Участващ търговски обект правото по свой избор да изтегли Талон.

Участникът има правото да изтегли по 1 (един) бр. талон за всеки 10 (десет) лева, които е платил за закупуването на непетролни продукти през Срока на Играта. Печелившите талони и Непечелившите талони са предварително разпределени на изцяло случаен принцип и ще се предлагат за изтегляне на Участниците в същото случайно съотношение помежду им. Печелившите талони и Непечелившите талони са визуално идентични. На гърба на Талоните е означено място за изтриване. След изтриване на означеното за това място, се открива знак, текст или друго недвусмислено обозначение, указващо, че Участникът има право или съответно - няма право да закупи Участващ артикул на специална цена със съответна промоционална отстъпка. Всеки Печеливш талон съдържа и информация за размера на отстъпката като същата може да бъде използвана за закупуването на който и да било от Участващите артикули. В момента на тегленето на Талоните, служителите на Партньора на Организатора следва да обезпечат невъзможността за Участника от предварителното узнаване дали определен Талон е Печеливш талон или е Непечеливш талон. След изтеглянето на избрания от него Талон, в случай че Участникът е изтеглил Печеливш талон, то той може да закупи който и да било от Участващите артикули по свой избор с обозначената на Печелившия талон отстъпка за него. Закупуването на Участващия артикул може да бъде направено в същия Участващ обект или във всеки от Участващите обекти през Срока на Играта.

Отстъпката е валидна само за Участващите обекти и не може да бъде използвана за закупуване на стоки в други търговски обекти, включително в неучастващи в Играта търговски обекти на Партньора на Организатора или директно от Организатора. Отстъпката е валидна само за Срока на Играта. За да се възползва от спечелената отстъпка, всеки Участник е длъжен, при закупуването на Участващ артикул, да удостовери правото си на отстъпка чрез предаването на Печелившия талон на служител на Партньора на Организатора на касата на Участващия търговски обект. През Срока на Играта и независимо от провеждането на Играта, Участващите артикули ще бъдат предоставени за закупуване и на своята редовна цена (без отстъпка) в Участващите търговски обекти. Така, правото да закупи Участващ продукт на редовна цена (без отстъпка) ще има всяко лице – клиент на Участващия търговски обект, независимо от това дали е участвало в Играта, дали е закупило или не какъвто и да било артикул от асортимента на Партньора на Организатора, изтеглило е Непечеливш талон или не желае да се възползва от отстъпката на изтегления от него Печеливш талон. Всяко лице може да участва в Играта неограничен брой пъти по посочения в настоящите официални правила начин. Не се допуска замяна на спечелената отстъпка с нейната парична равностойност или с отстъпка за други стоки/услуги, различни от Участващите артикули. С един Печеливш талон Участникът има правото да закупи само 1 бр. Участващ артикул по свой избор със съответната търговска отстъпка.

6. Съгласия и отговорности

6.1. Съгласия и декларации на Участниците в Играта

Всеки Участник, с изтеглянето на Талон, съгласно условията на настоящите официални правила, заявява своето участие в Играта и се съгласява с и потвърждава следното:

6.1.1. Участникът декларира, че участието му в Играта е напълно доброволно;

6.1.2. Участникът се съгласява, че е запознат с настоящите официални правила, съгласен е изцяло с тях и се задължава да ги спазва.

7. Отговорност на Организатора и Партньора на Организатора

7.1. Организаторът и Партньорът на Организатора не отговарят за собствеността върху Печелившите талони след предаването им на съответния Участник по реда на настоящите официални правила. Достатъчно за получаване на посочената отстъпка е предоставянето на Печеливш талон от Участник в играта на служител на Партньора на Организатора на касата на Участващия търговски обект.

7.2. Организаторът и Партньорът на Организатора не са длъжни да водят кореспонденция и/или да удовлетворяват каквито и да било непечеливши претенции, претенции във връзка с унищожени и/или загубени Печеливши талони или незакупени в гореописаните срокове Участващи артикули и други подобни.

7.3. Организаторът и Партньорът на Организатора не носят отговорност за Талони, които са нередовни поради грешки при отпечатването им.

8. Други

8.1. Всички спорове, породени между Участниците, от една страна и Организатора и/или Партньора на Организатора, от друга страна, във връзка с Играта, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между тях чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд, като приложимо ще бъде българското право.

8.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, от Закона за хазарта, тъй като в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

8.3. Настоящите официални правила ще бъдат предоставени на достъп на клиентите във всеки от Участващите търговски обекти за целия Срок на Играта и през цялото работно време на съответния Участващ търговски обект.

8.4. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им в Участващите търговски обекти.

8.5. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или по свое усмотрение, Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време преди изтичането на Срока на Играта като оповести това в Участващите търговски обекти. В този случай Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени щети, не дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Участващи артикули.

Безплатна консултация за поръчка
x
ПОРЪЧАЙТЕ ЛЕСНО ТУК.

ОБАЖДАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Консултантите ни са готови да отговорят на твоите въпроси, свързани с продуктите, които те интересуват. В допълнение ти помагат да се ориентираш в сайта и може да ти съдейства при пазаруване. Не се колебай и ни се обади!

ОБАДИ СЕ